15 Nov 2018
November 15, 2018

Selüloz Eterin Su Tutma Özelliği

0 Comment
Selüloz Eterin Su Tutma Özelliği

 

Su tutma, selüloz eterin önemli bir özelliğidir ve aynı zamanda, özellikle sıcak iklime sahip Güney bölgelerdeyaşayan birçok ev tipi kuru harç üreticisinin dikkat ettiği bir husustur. Harcın su tutma derecesini etkileyen faktörler arasında hidroksipropilmetilselüloz miktarı, hidroksipropilmetilselülozun viskozitesi, parçacıkların inceliği ve kullanıldığı ortamın sıcaklığı sayılabilir.

  1. Eklenen miktarın su tutma üzerindeki etkisi

Harcın su tutma kapasitesi, selüloz eterin eklenmesiyle artar.

 

  1. Viskozitenin su tutma üzerindeki etkisi

Hidroksipropil metil selülozun su tutma etkisi, viskozitenin artmasıyla iyileşir.

 

  1. İnceliğin su tutma üzerindeki etkisi

Hidroksipropil metil selülozun su tutma performansı parçacıkların inceliğiyle de ilişkilidir. Genel olarak, ince yapılı hidroksipropil metil selülozun su tutma performansı, iri taneli hidroksipropil metil selülozdan daha iyidir.

 

  1. Sıcaklığın su tutma üzerindeki etkisi

Hidroksipropil metil selülozun su tutulması sıcaklıkla da ilgilidir. Selüloz eterin su tutulması, sıcaklık artışı ile azalır.

 

Bununla birlikte, pratik malzeme uygulamalarında, harçlar genellikle sıcak yüzeylere yüksek sıcaklıklarda (40 °C’nin üzerinde) uygulanır; örneğin yaz aylarında güneşte yapılan dış macun sıvası, betonun kurumasını ve sertleşmesini hızlandırır. Su tutma oranındaki azalma hem işlenebilirlik hem de çatlak direnci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, bu nedenle bu koşullar altındaki sıcaklık faktörlerinin azaltılması bilhassa kritik hale gelmektedir. Yukarıda bahsedilen ortam, harç formülatörlerine özel tazminat vermeyi ve mevsimsel formülasyonlarda birçok önemli değişiklik yapmayı zorunluluğunu getirmektedir. Her ne kadar, şu anda metil hidroksietil selüloz katkı maddelerinin, teknolojik gelişmelerin bir adım önünde olduğu düşünülse de, sıcaklığa bağlı olmaları hala harç performansında bir azalmaya neden olmaktadır. Metil hidroksietil selüloz miktarının artmasına rağmen (yaz formülasyonu), işlenebilirlik ve çatlak direnci hala kullanım için pek yeterli değildir. MC’nin özel işlemiyle, eterleşme derecesinin arttırılması, daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi su tutma etkisini koruyabilir ve sert koşullar altında daha iyi performans sağlayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *