HABERLERI

Yeniden Dağılabilir Toz, çimento bazlı veya alçı bazlı gibi kuru toz hazır harçların ana katkı maddesidir. Yeniden Dağılabilir Toz, 80-100 μm’lik küresel parçacıklar oluşturmak için spreyle kurutulan ve orijinal 2 μm’den toplanan bir vinil asetat ve etil ester polimeridir.Bu parçacıkların yüzeyi inorganik sert dirençli bir toz ile çevrili olduğu için, kuru bir polimer tozu elde.. read more →

12 Feb 2019
February 12, 2019

Nişasta Eter

0 Comment

Nişasta, en üretken doğal polimerlerden biridir ve amiloz ile amilopektinden oluşur. Amilopektin molekülleri amilazdan çok daha büyüktür.Nişasta eterleri kimyasal olarak nişastadan oluşurlar. Nişasta eteri kuru harç endüstrisi için en uygun maliyetli hammaddelerden biridir.Başlıca işlevi, harcın performansını taze karışım halinde ayarlamaktır. Bir reoloji (akış) düzenleyici olarak, mekanik yapım sırasında sarkmayı önleyebilir ve manuel sıva yaparken, aynı.. read more →

12 Feb 2019
February 12, 2019

Selülöz Eter

0 Comment

Selüloz eter, hidroksil gruplarının kısmen veya tamamen eter grupları ile yer değiştirdiği selüloz türevlerini belirtir.Kuru karışık harç ürünlerinde, selüloz ilavesi harcın performansını önemli ölçüde artırabilir.Dolayısıyla kuru harç ürünlerinde önemli bir katkı maddesidir. Selüloz, eter yerine geçen eterlerin farklı kimyasal yapılarına göre anyonik tip, katyonik tip ve iyonik olmayan tiplere ayrılabilir.Çoğunlukla harç ürünlerinde kullanılan iyonik olmayan.. read more →

12 Feb 2019
February 12, 2019

Yeniden Dağılabilir Polimer Tozu

0 Comment

Yeniden dağılabilir polimer tozu (RDP) yeniden dağılabilme özelliği gösteren bir polimer tozudur. Sentetik reçine emülsiyonundan, başka maddeler ilave edilerek yapılır ve daha sonra sprey ile kurutulur.Bu yüzden esas olarak polimer reçine, katkı maddeleri, koruyucu koloit, topaklanma önleyici madde içerir. Üretim süreçleri iki prosedüre ayrılabilir. İlk adım, emülsiyon polimerizasyonu ile polimer emülsiyonunun üretilmesidir.İkinci adım, polimer tozu.. read more →

I.GİRİŞ   Modern kuru karışım harçlarda, reolojik özellikleri ayarlamak için çok çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Harç formülasyonları çoğunlukla ondan fazla farklı içerikten oluşur ve bu tür formülasyonların geliştirilmesi büyük çabalar gerektirir. Bu deneysel çabayı en aza indirmek için, bileşenlerin hedeflenmiş seçimi gereklidir, eylemlerin modu ve olası etkileşimler hakkında bilgi edinmek çok önemlidir. Selüloz eterlerin arkasında,.. read more →

15 Nov 2018
November 15, 2018

Selüloz Eterin Kuru Harca Uygulanması

0 Comment

Selüloz Eterin Kuru Harca Uygulanması   Kuru harçta, selüloz eter su tutma, kalınlaşma ve inşaat performansını iyileştirme rolünü üstlenir. İyi su tutma performansı, harcın kumlanmamasını, su eksikliğinden kaynaklanan tozlanmanın olmamasını, çimento hidrasyonununeksik olmamasını sağlar ve kalınlaştırma etkisi ıslak harçtaki yapısal mukavemeti büyük ölçüde arttırır. Fayans yapıştırıcısının iyi sarkma karşıtı etkisi buna iyi bir örnektir. Selüloz.. read more →

15 Nov 2018
November 15, 2018

Selüloz Eterin İnceliği

0 Comment

Selüloz Eterin İnceliği   İncelik de selüloz eter için önemli bir performans göstergesidir. Kuru harç için hidroksipropilmetil selüloz gereksinimi toz, düşük su muhtevasıdır ve ayrıca, incelik için de partikül büyüklüğünün 63 mikrometreden düşük olmak üzere %20 ila %60 olmasını gerekir. İncelik, selüloz eterin çözünürlüğünü etkiler. Daha iri tanelihidroksipropil metil selüloz, genellikle topaklanma olmaksızın suda kolaylıkla.. read more →

15 Nov 2018
November 15, 2018

Selüloz Eterin Su Tutma Özelliği

0 Comment

Selüloz Eterin Su Tutma Özelliği   Su tutma, selüloz eterin önemli bir özelliğidir ve aynı zamanda, özellikle sıcak iklime sahip Güney bölgelerdeyaşayan birçok ev tipi kuru harç üreticisinin dikkat ettiği bir husustur. Harcın su tutma derecesini etkileyen faktörler arasında hidroksipropilmetilselüloz miktarı, hidroksipropilmetilselülozun viskozitesi, parçacıkların inceliği ve kullanıldığı ortamın sıcaklığı sayılabilir. Eklenen miktarın su tutma üzerindeki.. read more →

Selüloz Eterin Temel Kavramları ve Sınıflandırılması   Selüloz eterin temel kavramları Kuru harçta, selüloz eterin eklenmesi çok düşüktür, ancak harç yapımının performansını etkileyen önemli bir katkı maddesi olan ıslak harç performansını önemli ölçüde artırabilir. Selüloz eter esas olarak doğal elyaftan yapılır ve alkali çözünme, aşı reaksiyonu (eterleşme), suyla yıkama, kurutma, öğütme vb. pek çok işlemden.. read more →

Kuru Harç Katkı Maddeleri ve Katkı Maddesi Seçimindeki Temel Prensipler     Kuru harç katkı maddeleri Kuru harç katkı maddeleri, kuru harcın performansını önemli ölçüde artıran ve farklı mühendislik kalitesi gereksinimlerini ve inşaat koşullarını karşılayan özel katkı maddeleridir. Ürünün farklı fonksiyonel gereksinimlerine göre, kuru harca uygulama alanını genişleten farklı katkı maddeleri eklenir. Modern anlamda kuru.. read more →